SERVEIS

AJUNTAMENT SANT JAUMED’ENVEJA

Tel. 977 468 039

info@santjaume.cat

 

AJUNTAMENT ELS MUNTELLS

Tel. 977 479 057

 

AGENTS RURALS AMPOSTA

Tel. 607 071 250

 

AODL SANT JAUME D’ENVEJA

Tel. 977 468 039

jpanisello@santjaume.cat

 

BIBLIOTECA FRANCESC BALAGUÉ

Tel. 977 468 932

 

BOMBERS (AMPOSTA)

Tel. 977 705 085

 

CÀRITAS PARROQUIAL

Tel. 669 732 212

 

C.E.I.P SANT JAUME

Tel. 977 468 402

 

CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) SANT JAUME D’ENVEJA

Tel. 977 468 482

 

CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) ELS MUNTELLS

Tel. 977 479 011

 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES BARRAQUES

Tel. 977 468 165

 

COL·LEGI “16 DE FEBRER”

Tel. 977 47 90 64

 

 

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Tel. 977 704 371

 

CORREUS

Tel. 977 478 096

 

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

Tel. 690 781 059

jlnavarro@santjaume.cat

 

ELÉCTRICA DEL EBRO

Tel. 977 460 016

 

FARMÀCIA

Tel. 977 468 111

 

FECSA AVARIES

Tel. 902 536 536

 

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA (TORTOSA)

Tel. 977 519 100

 

IES DELTEBRE (DELTEBRE)

Tel. 977 489 123

 

JUTJAT DE PAU

Tel. 977 468 039

 

LLAR D’INFANTS FERRER I GUÀRDIA

Tel. 977 468 242

 

MOSSOS D’ESQUADRA (AMPOSTA)

Tel. 977 280 400

 

OFICINA DE TURISME

Tel. 977 468 165

turisme@santjaume.cat

 

 

PARC NATURAL (OFICINES ADMINISTRATIVES DELTEBRE)

Tel. 977 482 181

 

PARRÒQUIA SANT JAUME D’ENVEJA

Tel. 977 468 038

 

PISCINA MUNICIPAL

Tel. 977 468 599

 

POLICIA NACIONAL

Tel. 977 510 708

 

POLICIA LOCAL

Tel. 608 737 103

policia@santjaume.cat

 

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL-TELECENTRE

Tel. 977 468 932

 

RENFE

Tel. 902 240 202

 

SERVEI DE BUS HIFE

Tel. 977 440 300

www.hife.es

 

SERVEIS SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Tel. 977 468 668ssocials@santjaume.cat

 

SOREA

Tel. 977 489 279

 

SOREA-EMERGÈNCIES

Tel. 902 250 070

 

EMERGÈNCIES DE LA GENERALITAT

112