Producció i Venda d'Arròs

ARRÒS ILLA DE RIU

Camí de Migjorn

Tel. 977 450 594

Fax 977 451 711

info@illaderiu.com

www.illaderiu.com

 

CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ

Avda. Catalunya, 15

Tel. 977 468 289

Fax 977 478 176

lacamara@lacamara.es

www.lacamara.es

 

GERMANS CASANOVAS, CB

C. Major, 71

Tel. 639 535 167 / 608 395 927