Congelats

CONGELATS ROMERO

C. Major, 108

Tel. 607 582 805