Avis Legal

  1. Avis Legal

  2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB La titularitat de la web és de Magazin Parcs, SL

  3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS Les presents Condicions (en endavant anomenades Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i, suposa l'acceptació plena d'aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

  4. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il · lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta pàgina web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

  5. PUBLICITAT Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@totparc.com 

  6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts en el lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il · lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i / o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel · lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s'hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular de la web. Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual i / o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos.Oposició al "press-clipping" sense autorització: En particular, el titular de la web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d'aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, es s'oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d'aquesta publicació digital (entre altres, articles periodístics, fotografies, il · lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa ("press-clipping"), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l'autorització expressa i escrita del seu editor, als efectes del que estableix l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel · lectual.

  7. Responsabilitat pel funcionament del web El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la web. Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control del titular del Web. El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

  8. Responsabilitat per links Els enllaços o links continguts en el Web i les pàgines webs pertanyents al mateix poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.d'aquest web. 

  9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús d'aquest web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús. 

  10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la web.