GCS

Sant Jaume d'Enveja

Aquesta guia està pensada per poder fer-ne ús en el nostre dia a dia, per això s’hanclassificat tots els serveis en un total de 72 activitats diferents, així ho trobareu a l’índex. Activitats molt variades i que conformen un teixit comercial, industrial i deprofessionals que ajuden de forma activa al desenvolupament econòmic del nostre municipi. Alguns dels negocis han format part de la història del nostre poble, ja que han anat passant de generació en generació, i altres són de recent creació.

© 2014 Tot Parc

     Avis Legal
 

Correu:

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja

 

Tel: 977 468 039 - 977 478 056

Fax: 977 468 555